Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

              www.pgodzianow.wikom.pl  Przedszkole  w Godzianowie

  96-126 Godzianów
  ul. Sportowa 5

  _______________________________________

  _______________________________________

   NIP 836-16-89-636        REGON 750020980

         
odpowiada: Alina Rybińska

wytworzył: Alina Rybińska

wprowadził: administrator

data: 27-01-2012

data: 27-01-2012

data: 28-01-2012Rejestr zmian strony