Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi.

Pracownicy pedagogiczni –

nauczyciele wychowania przedszkolnego,

nauczyciel religii – katecheta

logopeda


Pracownicy obsługi –

woźne,

pracownik gospodarczy
Zadania i kompetencje pracowników przedszkola zawarte są w Statucie

przedszkola >>> pobierz statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 30-04-2014

data: 30-04-2014

data: 01-05-2014Rejestr zmian strony