Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


    Rada   Rodziców   Przedszkola  w  Godzianowie, działa  na
    podstawie     artykułów    53   i   54    Ustawy   o   systemie
    oświaty  z  7   września   1991r.
    (Dz. U. Nr  425,   z  późniejszymi  zmianami)  oraz  Statutu
    Przedszkola w Godzianowie.


    Więcej – czytaj Regulamin Rady Rodziców >>> pobierz plik
odpowiada: Alina Rybińska      data: 12-05-2011

wytworzył: Alina Rybińska        data: 12-05-2011

wprowadził: administrator        data: 13-05-2011Rejestr zmian strony