Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu funkcjonują
4 oddziały, do których uczęszcza 88 dzieci.

W tym:

1. W budynku w Godzianowie funkcjonują 3 oddziały,
    do których uczęszcza 75 dzieci
    - grupa I (dzieci 3 i 4 letnie)
    - grupa II (dzieci 4- 5 letnie)
    - grupa III (dzieci 5- 6 letnie)

2. W budynku w Płyćwi funkcjonuje 1 oddział, do którego
    uczęszcza 13 dzieci
    - grupa IV (dzieci 3, 4 letnie)
____________________________________________________

 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach wynosi:
    - grupa I 25 dzieci
    - grupa II 25 dzieci
    - grupa III 25 dzieci
    - grupa IV 13 dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 02-03-2015

data: 02-03-2015

data: 02-03-2015Rejestr zmian strony