Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


   Dyrektor  przyjmuje interesantów:

   codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00


   W sprawach pilnych wskazany jest  uprzednio kontakt telefoniczny 046 831 11 57
   ____________________________________________________________________

      Podania, wnioski i pisma można również kierować na adres :
                                                      
      Przedszkole
      96-126 Godzianów
      ul. Sportowa 5


      oraz  e-mail:  przedszkole-godzianow@o2.pl
   ____________________________________________________________________

   Korespondencję przyjmuje dyrektor przedszkola, a  w razie jego nieobecności
   społeczny zastępca dyrektora.

   Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie
   z Kodeksem prawa administracyjnego. odpowiada: Alina Rybińska

wytworzył: Alina Rybińska

wprowadził: administrator

data: 14-09-2012

data: 14-09-2012

data: 17-09-2012Rejestr zmian strony