Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Zestaw programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu w roku
szkolnym 2013/2014 Dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie


"Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej"
autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska
wydawnictwo: Grupa Edukacyjna S.A. MAC EDUKACJA


Programy wspomagające:
- Program Wychowawczy,

- Program Profilaktyczny,

- "Jesteśmy dziećmi Boga" - program nauczania

    religii, autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak,

- „Przyjaciele Zippiego” – dzieci 5 i 6-letnie.

- "Czyste powietrze wokół nas" - dzieci 5 i 6-letnieProgramy ogólnopolskie

- Akademia Aquafresh,

- Góra Grosza.


odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 06-03-2014

data: 05-03-2014

data: 06-03-2014Rejestr zmian strony