Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Przedszkole nasze oferuje dzieciom nieodpłatne  zajęcia:

  • Jęz. angielski – 2 razy w tygodniu
  • Religia - 2 razy w tygodniu
  • Zajęcia plastyczne -  1 raz w tygodniu
  • Zajęcia rytmiczno - taneczne -  1 raz w tygodniu
  • Zajęcia ruchowe - 1 raz w tygodniu
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 07-11-2013

data: 07-11-2013

data: 08-11-2013Rejestr zmian strony