Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Uchwała Nr XL/162/2010 Rady Gminy Godzianów z dnia 30 września 2010r.  >>> pobierz plik

Uchwała Nr VIII/50/11 rady Gminy Godzianów z dnia 30 sierpnia 2011r.   >>> pobierz plik


odpowiada: Katarzyna Gajewska

wytworzył: Katarzyna Gajewska

wprowadził: administrator

data: 08-11-2013

data: 08-11-2013

data: 08-11-2013Rejestr zmian strony