Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


    Obecnie nie jest prowadzone postępowanie w sprawie naboru 
    na wolne stanowisko pracy.
    _____________________________

    Nie jest prowadzony przetarg. odpowiada: Alina Rybińska      data: 25-02-2010

wytworzył: Alina Rybińska        data: 25-02-2010

wprowadził: administrator        data: 26-02-2010Rejestr zmian strony