Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


    Rejestry, ewidencje, archiwa.

    1. Dzienniki zajęć 
    2. Ewidencja akt osobowych pracowników 
    3. Rejestr aktów i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 
    4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 
    5. Rejestr zarządzeń wewnętrznych 
    6. Rejestr legitymacji pracowniczych 
    7. Zestaw programów wychowania przedszkolnego 
    8. Rejestr pracowników 
    9. Rejestr korespondencji 
    10. Ewidencja czasu pracy 
    11. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 
    12. Księgi inwentarzowe 
    13. Archiwum dokumentacji przedszkola 

odpowiada: Alina Rybińska      data: 25-02-2010

wytworzył: Alina Rybińska        data: 25-02-2010

wprowadził: administrator        data: 26-02-2010Rejestr zmian strony